Miksi äänestää? Ketä äänestää?

Lähestyttäessä kuntavaaleja yhä useampi meistä kysyy, voinko vaikuttaa äänestämällä kotikuntani tulevaisuuteen?

Kuka ehdolle asettuneista olisi sellainen, jonka sanaan voi luottaa? Kenellä on aidosti edellytyksiä toimia niin, että myös vaalien jälkeen kuntalaiset ja heidän tarpeet asetetaan omien etujen yläpuolelle? Kenellä on sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat tuloksellisen yhteistyön?

Näihin kysymyksiin me siis haemme vastausta etsiessämme ehdokasta, joka parhaiten vastaa näkemyksiämme kotikaupunkimme ja sen asukkaiden tulevasta kehityksestä.

Jokainen kuntalainen, äänioikeutettu, tekee omat valintansa. Itse olen valintani tehnyt.

Äänestän Antti Koivistoa, jonka valintaa rohkenen suositella myös muille äänestäjille.

 

Miksi Antti Koivisto?

Siksi, että Antti vastaa ominaisuuksiltaan kaikkia niitä edellytyksiä, joita hyvältä, kuntalaiset huomioon ottavalta valtuutetulta vaaditaan. Antti on yhteistyökykyinen tulevaisuuden näkijä ja tekijä, joka perustaa toimintansa tietoon ja asioiden taustojen selvittämiseen. Antti pitää huolen siitä, että päätöksenteon vaikutukset arvioidaan tarkasti ennen päätöksentekoa. Näin syntyy perusteltu päätös, jonka vaikutuksia täytyy myös seurata, jotta nähdään miten asetetut tavoitteet toteutuvat. Tällainen toimintatapa lisää päätöksentekijän motivaatiota ja mahdollistaa kuntalaisille päätöksenteon vaikutusten seurannan.

Kannatan vankkaan tietopohjaan perustuvaa päätöksentekoa ja -tekijää, joka perustaa päätöksensä tietoon. Kokemuksesta tiedän, että Antilla on tähän hyvät edellytykset.

Valto Koski
Antin pitkäaikainen yhteistyökumppani