Kouvolan talous

Kouvolan kaupungin talouden tasapainottamisen onnistumisen edellytys on tosiasioiden tunnustaminen. Tunnustetaanko, että kaupungin talouden suurin ongelma on liian suuret menot? Tunnustetaanko, että kaupungin verotaso ei ole kilpailukykyinen eikä siten tue kaupungin...

Pormestarimalli

Kouvolan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen ydinkysymys kuuluu, siirrytäänkö seuraavien kuntavaalien jälkeen pormestarimalliin vai pitäydytäänkö lähtökohtaisesti nykyisessä mallissa. En näe pormestarimallissa sellaisia hyötyjä, jotka puoltaisivat...

Kouvolan talous

Kirjoitin keväällä, että veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Olen edelleen samaa mieltä. Ensinnäkin kilpailukyvyn ja vetovoiman näkökulmasta kaupungilla ei ole varaa veronkorotuksiin. Toiseksi, kaupungin ydinongelma ei ole liian pienet tulot vaan liian suuret...

Elinvoimahaasteet

Elinvoimaa. Päädyin käyttämään kyseistä sanaparia edellisissä kunnallisvaaleissa vaalilauseenani. Koin silloin, että se oli sitä, mitä Kouvola eniten tarvitsee. Mielipiteeni ei ole siitä muuksi muuttunut. Mikäli mahdollista, teema on entistäkin ajankohtaisempi juuri...

Kouvolan talous

Kaupungin tulojen ja menojen rakenteelliseksi epätasapainoksi, Kouvolan kestävyysvajeeksi, on arvioitu kaksikymmentä miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamiseen on kolme vaihtoehtoa; vähentää menoja, lisätä tuloja sekä rakenteelliset uudistukset. Rakenteelliset...