Äänestänkö vai en?

Minulle on ollut tärkeää käyttää äänioikeutta. Olen sitä käyttänyt kaikissa vaaleissa siitä lähtien, kun äänioikeusiän saavutin.

Minulle on ollut aina myös tärkeää, että valtuustoon valitaan ihmisiä, jotka ovat innokkaita, osaavia ja yhteistyökykyisiä. Sellaisia ihmisiä, jotka näkevät kokonaisuuksia, mutta ymmärtävät myös inhimillisestä näkökulmasta pienten asioiden merkityksen.

Kouvolan kaupunki tarvitsee henkilöitä, joiden päämääränä on vaikuttaa kaupungin elinvoimaisuuteen ja sen kehittämiseen.  Kaupunki tarvitsee uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa. Verotulojen lisääntyminen on elinehto hyvinvointipalveluiden saatavuudelle ja ihmisten elämänlaadun parantamiselle.

Tiedän, että Antti Koiviston tavoitteena on edellä mainitut asiat. Olen tuntenut Antin jo hyvin kauan, vaikka hän on vielä nuori. Ensimmäiset kontaktit tulivat hänen vanhempiensa kautta, mutta varsinaiset yhteistyökuviot alkoivat Antin ollessa palveluammatissa, jossa ihmisten huomioon ottaminen ja auttaminen olivat keskeiset toimintatavat.  Antista tuli paljon hyvää palautetta asiakkailta.

Antti on saanut kokemusta yhteisten asioiden hoidosta jo usean valtuustokauden ajan. Olemme tehneet yhteistyötä ja olen edelleen yllättynyt siitä, miten Antti paneutuu tehtäviinsä. Hän perehtyy asioihin, ottaa asioista selvää, punnitsee erilaisia vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi. Hän myös jakaa tietoa toisille avoimesti. Emme aina ole samaa mieltä asioista, mutta keskustelut ovat olleet rakentavia. Antti lähtee vaaleihin 100 lasissa ja toivon, että vaaleissa valituksi tulee henkilö, joka näkee tulevaisuuteen ja tunnistaa uudistusten mahdollisuudet.  Antin päätöksenteon perustana ovat sosialidemokraattiset arvot; tasa-arvo sekä hyvinvointipalvelut, mutta hänellä on myös uskallusta muuttaa ja muuttua.

Yhteistyössä on voimaa.

Hannele Viljakainen