Kouvolan kaupungin talouden tasapainottamisen onnistumisen edellytys on tosiasioiden tunnustaminen. Tunnustetaanko, että kaupungin talouden suurin ongelma on liian suuret menot? Tunnustetaanko, että kaupungin verotaso ei ole kilpailukykyinen eikä siten tue kaupungin kasvua ja vetovoimaa? Tunnustetaanko, että reilun kymmenen vuoden aikana palvelurakenteita ei ole kyetty riittävässä määrin uudistamaan? Tunnustetaanko, että juuri nyt kaupungin velkataakka kasvaa huolestuttavan nopeasti?

Menoista puhuttaessa ensimmäinen asia on määrittää ne ydintoiminnot, jotka kaupunki jatkossakin tuottaa kaupungin henkilöstön toimesta. Seuraavaksi tulee määrittää, mitkä ovat ne tukipalvelut, jotka tuotetaan joko kaupungin omistamien yhtiöiden tai yksityisen sektorin toimesta? Esimerkkeinä kiinteistönhuolto sekä puhtaus- ja ruokapalvelut. Kolmanneksi tulee tarkastella, mistä ei-lakisääteisistä toiminnoista voidaan luopua kokonaan? Tärkeää on keskittyä isoihin asioihin, euromääräisesti merkittäviin toimintoihin, jotta esitettävillä toimenpiteillä on mahdollisimman suuri menoja vähentävä vaikutus.

Taloussuunnitelmaan kirjattavien investointien tulee tukea kaupunki-, palvelu-, ja elinkeinorakenteen uudistamista. Paikallistalouden näkökulmasta tärkeää on pilkkoa investoinnit riittävän pieniksi, jotta paikallisilla yrityksillä on edellytykset menestyä tarjouskilpailuissa. Myös investointien toteutustavat tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Välttämättä tarkoituksenmukaisin vaihtoehto ei aina ole kaupungin oma tase.

Kaupungin tulee panostaa määrätietoisesti tulevina vuosina elinvoiman vahvistamiseen. Erityisesti korostuvat koulutus ja osaaminen, infra, nopeat ja tehokkaat kaavoitus- ja lupaprosessit, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, kaupunkimarkkinointi ja -myynti sekä aiemmin mainittu kilpailukykyinen verotaso. Tasapainoinen talous on luonnollisesti edellytys mainittujen elinvoimapanostusten tekemiselle.

Kysymys on loppupeleissä vastuunkannosta ja päätöksentekokyvystä. Kouvolan valtuutetuilla on klassinen Junckerin ongelma: Valtuutetut kyllä tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta eivät tiedä, kuinka tulla sen jälkeen valituksi uudelleen valtuustoon. Onneksi vielä toistaiseksi avaimet ovat omissa käsissämme.