Pormestarimalli

Kouvolan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen ydinkysymys kuuluu, siirrytäänkö seuraavien kuntavaalien jälkeen pormestarimalliin vai pitäydytäänkö lähtökohtaisesti nykyisessä mallissa. En näe pormestarimallissa sellaisia hyötyjä, jotka puoltaisivat...