Elinvoimaa. Päädyin käyttämään kyseistä sanaparia edellisissä kunnallisvaaleissa vaalilauseenani. Koin silloin, että se oli sitä, mitä Kouvola eniten tarvitsee. Mielipiteeni ei ole siitä muuksi muuttunut. Mikäli mahdollista, teema on entistäkin ajankohtaisempi juuri nyt. Tämä kirjoitus keskittyy tarkoituksella tarkastelemaan Kouvolan elinvoimaa ja erityisesti asioita, joissa olemme takamatkalla suhteessa verrokkikaupunkeihin. Olennaista on tunnistaa tärkeimmät kehityskohteet, jotta toimet ja panokset osataan kohdistaa oikein.

Osaamisessa ja koulutuksessa on petrattavaa. Korkeakoulutettujen osuus väestöstä on todella alhainen Kouvolan kokoiseksi kaupungiksi. Lisäksi tutkimus- ja kehittämismenot ovat matalalla tasolla. Haasteena on yhtä lailla suuret muuttotappiot nimenomaan korkeakoulutettujen muuttajien ryhmässä.

Avoimen sektorin työpaikkakehitys on ollut negatiivista viimeiset kymmenen vuotta. Luonnollisesti tätä selittää metsäteollisuuden historiallinen rakennemuutos, joka Kouvolaa on ravistellut. Kehitys osoittaa toisaalta kiistatta sen, että elinkeinorakenteen monipuolistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Elinkeinorakenteen monipuolistamisessa onkin otettu askeleita oikeaan suuntaan. Juoksua pitää kuitenkin parantaa ja elinkeinorakennetta edelleen monipuolistaa. Yrityskanta suhteessa asukaslukuun on verraten alhainen ja alueellinen asukaskohtainen arvonlisäys (tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvo) matalalla tasolla.

Väestökehitys on ollut negatiivista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Huolestuttavaa on erityisesti se, että negatiivinen kehitys on entisestään kiihtynyt viimeisten vuosien aikana. Ilmiötä selittävät luonnollinen väestönkehitys sekä jo aiemmin mainittu muuttotappio kuntien välisessä muuttoliikkeessä; olkoonkin, että joitakin positiivisia signaaleja muuttotappioon liittyen on nähtävissä. Erityisen tärkeää lähivuosien aikana on panostaa Asuntomessujen siivittämänä rohkeasti ja suunnitelmallisesti asumisen markkinointiin.

Tuoreet tutkimukset osoittavat selkeästi, että väestö keskittyy tulevina vuosikymmeninä voimakkaasti pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Olennaista on ymmärtää, millaisia mahdollisuuksia pääkaupunkiseudun kasvu Kouvolalle tarjoaa. Ydinkysymys kuuluu, miten onnistumme pääsemään pääkaupunkiseudun imuun? Itärataa ja siihen liittyvää edunvalvontaa ei voi liiaksi korostaa. Keskiössä ovat lisäksi luontaiset vahvuutemme, kuten sijainti, vehreä luonto, edulliset asumiskustannukset ja turvallisuus.