Kaupungin tulojen ja menojen rakenteelliseksi epätasapainoksi, Kouvolan kestävyysvajeeksi, on arvioitu kaksikymmentä miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamiseen on kolme vaihtoehtoa; vähentää menoja, lisätä tuloja sekä rakenteelliset uudistukset. Rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä, mutta ne vaikuttavat vasta pidemmällä aikajänteellä. Lyhyellä aikajänteellä jäljelle jäävät menojen vähentäminen sekä tulojen lisääminen. Ensimmäiseksi ennen varsinaisten tasapainottamiskeinojen miettimistä tuleekin linjata, kuinka paljon painotetaan menojen vähentämistä ja vastaavasti tulojen lisäämistä?

Näkemykseni mukaan menoja tulee vähentää viisitoista miljoonaa euroa ja tuloja lisätä viisi miljoonaa euroa. Perustelen painotuksia sillä, että menoleikkaukset ovat lähtökohtaisesti talouden kasvulle vähemmän vahingollisia kuin esimerkiksi veronkorotukset. Yksi keskeisistä kaupungin talouden haasteista on nimenomaan se, että emme ole kasvu-uralla; väestö vähenee ja tulopohja pettää. Lisäksi menojen vähentäminen on lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan päätöksentekijöiden omissa käsissä. Viisitoista miljoonaa euroa saattaa äkkiseltään kuulostaa suurelta summalta. Kun se suhteutetaan kaupungin kokonaismenoihin, se näyttäytyy täysin realistisena. Kysymys on päätöksentekokyvystä ja sen jälkeen päätösten toimeenpanosta.

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Kilpailukyvyn ja vetovoiman näkökulmasta kaupungilla ei ole varaa veronkorotuksiin. Tälläkin hetkellä verotaso on verraten korkea suhteessa kaupunkien keskiarvoon. Huolellisella suunnittelulla tuloja pystytään takuulla löytämään lisää tuo viisi miljoonaa muillakin keinoilla.

Rakenteiden uudistamisessa kyse on siitä, että palvelurakenteita uudistetaan määrätietoisesti vastaamaan palvelutarvetta. Tähän liittyen ensimmäisenä listalla on lukioverkon tarkastelu. Toinen lähestymiskulma rakenteista puhuttaessa liittyy ydintoimintoihin. Kaupungin tulee määrätietoisesti kohdentaa resurssit ydintoimintoihin, kuten varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja kaavoitukseen. Tukipalvelujen järjestäminen, kuten puhtaus- ja ruokapalvelut sekä kiinteistönhoito, tulee miettiä ennakkoluulottomasti uudelleen.